Státní občanství

České republiky

 

 

JUDr. Hugo Körbl, advokát a autor komentáře k zákonu o státním občanství

Státní občanství České republiky

JUDr. Hugo Körbl je advokát a autor komentáře k zákonu o státním občanství.

O státním občanství nejen píše, ale i přednáší.

Státnímu občanství se věnuje nikoliv jen v teoretické rovině, ale především v rovině praktické, a to z pozice advokáta, který zastupuje klienty mimo jiné i v otázkách spojených se státním občanstvím, jako je nabývání české občanství udělením či prohlášením, vydání osvědčení, otázky dvojího či vícerého občanství a otázky pozbývání českého občanství.

Co nabízím

Udělení českého občanství

Komplexní příprava pro žádost o udělení českého občanství

České občanství může získat cizinec s povoleným trvalým pobytem v České republice, pokud splní zákonné podmínky.

Má práce zahrnuje přípravu a zajištění všech potřebných dokumentů k podání žádosti o udělení českého občanství tak, aby žádost byla v pořádku.

Jedná se zejména o:

 • příprava žádosti o udělení českého občanství;
 • zpracování a kontrola všech potřebných dokumentů, včetně životopisu, dotazníku a přehledu zahraničních pobytů;
 • zajištění všech potřebných potvrzení o bezdlužnosti;
 • komplementace dokumentů pro žádost;
 • zajištění ověřených překladů u spolupracujících překladatelů;
 • asistence s podáním žádosti, včetně zajištění termínu podání žádosti;
 • konzultace;
 • zastoupení v řízení.

Napište si na info@akkorbl.cz pro nabídku.

Prohlášením může získat české občanství mimo jiné bývalý český či československý občan či jeho potomek

Prohlášení je zjednodušený způsob získání českého občanství, který je určen především pro bývalé české či československé občany a dále také pro cizince ve věku 18 až 21 let, kteří dlouhodobě žijí v České republice.

Zde má práce spočívá především ve volbě vhodného prohlášení, konzultaci a přípravě dokumentů.

Jedná se zejména o:

 • volba vhodného typu prohlášení;
 • konzultace;
 • příprava a kontrola dokumentů pro prohlášení;
 • zajištění případných dalších dokumentů, jako jsou rodné listy, oddací listy a doklady o rozvodu;
 • komplementace dokumentů;
 • zajištění ověřených překladů u spolupracujících překladatelů;
 • asistence s podáním prohlášení;
 • zastoupení v řízení.

Napište si na info@akkorbl.cz pro nabídku.

Nabytí českého občanství prohlášením

Zastoupení v řízení o udělení českého občanství

Zastupování v řízení o udělení českého občanství

Je obvyklé, že po podání žádosti o udělení českého občanství přijde žadateli výzva k doplnění.

Nabízím poradenství pro takové výzvy a přípravy reakce a vhodných dokumentů a jejich podání tak, aby výzvě Ministerstva vnitra České republiky bylo vyhověno.

Dále samozřejmě nabízím zastoupení pro účely podání rozkladu proti negativnímu rozhodnutí, případně správní žaloby a zastupování ve správním a v soudním řízení. 

Pokud potřebujete poradit s výzvou či již s rozhodnutím, kontaktujte mne na info@akkorbl.cz, případně můžete poslat zprávu přes WhatsApp, Signal, Telegram, Viber, WeChat a podobně.

Právní poradenství a konzultace v oblastí státního občanství a cizineckého práva

Nabízím poradenství a konzultace v oblasti státního občanství a cizineckého práva.

Pokud potřebujete poradit ohledně českého občanství či československého občanství, dvojího občanství, nabytí či pozbytí českého občanství a podobně, napište mi na na info@akkorbl.cz, případně můžete poslat zprávu přes WhatsApp, Signal, Telegram, Viber, WeChat a podobně.

Konzultace v oblasti státního občanství

Co se píše

O nabytí občanství jeho udělením

 

V článku publikovaném na odborném právnickém serveru epravo.cz jsem rozebíral jednotlivé podmínky pro udělení českého občanství z pohledu teorie a praxe.

 

Věděli jste, že...?

 

V České republice nabývá české občanství udělením kolem 4 000 žadatelů ročně?

Například v roce 2021 to bylo 3 721 žadatelů, kterým bylo uděleno české občanství.

Přitom před rokem 2014 to bylo obvykle jen do 1 500 žadatelů ročně.

Více se o datech dočtete na stránkách Českého statistického úřadu.

 

Nové příležitosti pro slovenské občany z pohledu českého občanství

 

V článku, který vyšel v květnu roku 2022 na odborném právnickém serveru epravo.cz, jsem rozebíral nové příležitosti pro slovenské občany z pohledu získávání českého občanství, aniž by přišli o svá slovenská občanství. Článek vyšel v návaznosti na legislativní změny na Slovensku.

 

Věděli jste, že...?

 

Obvyklá délka řízení o žádosti o nabytí českého občanství udělením je kolem 1,5 roku?

Zákonná lhůta je přitom 6 měsíců ode dne, kdy se žádost dostane Ministerstvu vnitra České republiky.

Pro klienty zajišťuji, aby nedocházelo ke zbytečným prodlením.

Máte zájem?

 

Kontaktujte mne

Můžete mi napsat na info@akkorbl.cz nebo na +420 725 518 033. Můžete napsat přímo zde:

10 + 13 =

ceskeobcanstvi.cz je projekt Advokátní kanceláře JUDr. Hugo Körbl

info@akkorbl.cz

www.akkorbl.cz